Programa este un rezultat al proiectului GATE:VET și își propune să îndrume profesorii să integreze jocuri și elemente de joc în scenariile lor de predare VET și să creeze medii de învățare gamificate. Curriculumul oferă profesorilor (VET) o imagine de ansamblu asupra GBL și prezintă elementele de bază, conceptele, exemplele practice și procedurile de gamificare. În plus, profesorii vor fi familiarizați cu platformele dezvoltate în proiect – wiki și aplicația.

În plus față de curriculum, au fost elaborate orientări în germană, daneză și română. Acestea includ un rezumat al sugestiilor și recomandărilor cu privire la modul în care profesorii își pot gamifica lecțiile (cu linkuri către wiki și aplicație) și oferă informații despre conținutul, structurile și implementarea curriculumului GATE:VET. Curriculum-ul GATE:VET a fost implementat în timpul unui atelier de formare a formatorilor de trei zile pentru profesori din Germania, Danemarca și România. Profesorii participanți au fost instruiți să acționeze ca multiplicatori în școlile respective și să își proiecteze propriile programe de formare pentru gamificarea conținutului didactic.

GBL poate…
ajuta profesorii să-și facă lecțiile mai atractive și să crească motivația elevilor.

GBL nu poate…
convinge fiecare profesor de beneficiile sale.