de Mario Horvat, Aurélie Gimbert

Oare abordarea GBL reușește să implice oameni care au dificultăți în abordarea clasică a predării?

Obiectivul proiectului este de a pregăti tinerii să semneze un contract de instruire în domeniul serviciilor pentru clienți în domeniul ospitalității și turismului. Ideea este de a ajuta cursanții să lucreze la conștientizarea de sine, încrederea în sine și dezvoltarea abilităților ușoare cu o abordare pedagogică inovatoare, în principal o abordare bazată pe joc. A doua parte a traseului este axată pe pregătirea proiectului profesional al cursanților. Principalul grup țintă al proiectului sunt tinerii care nu au un loc de muncă sau NEET (nu în educație, ocupare sau formare). Perspectivele pot fi aplicate în practica didactică legată de dezvoltarea competențelor ușoare pentru o persoană exclusă de la muncă. Instrumentele și metodele dezvoltate ar putea fi utilizate și adaptate la alte contexte.

Unul dintre rezultatele proiectului este un kit care conține o descriere a metodelor și instrumentelor dezvoltate în timpul proiectului. Acest kit va fi produs pentru a ajuta profesorii să refolosească și să adapteze materialul GBL și conținutul dezvoltat.

Cea mai mare provocare pentru munca noastră a fost implicarea profesorilor. Principa-lele probleme au inclus:

• asigurarea faptului că profesorilor li se acordă suficient timp pentru a dezvolta conținutul pedagogic; • obținerea cadrelor didactice să se adapteze sau chiar să își schimbe practicile de pre-dare pentru a utiliza instrumentele și metodele GBL.

GBL poate…
să faciliteze o mai bună implicare a grupului țintă. Conform neurologiei, GBL combină cei 4 piloni ai procesului de învățare (pen-tru a fi atenți, pentru a fi angajați, pentru a obține un feedback imediat și pentru a consolida prin repetarea experiențelor).

GBL nu poate…
să te elibereze de necesitatea creării unei baze de cunoștințe.