af Mario Horvat, Aurélie Gimbert

Er en GBL-tilgang effektiv i forhold til at inddrage mennesker, der har det svært med traditionelle undervisnings-tilgange?

Formålet med vores projekt er at forberede unge til at indgå en uddannelsesaftale inden for kundeservice, hospitality og turisme. Ideen er at hjælpe de unge med at arbejde med self-awareness, selvtillid og udvikling af almenmenneskelige kompetencer ved brug af en innovativ pædagogisk tilgang, som primært baserer sig på inddragelse af spil i undervisningen. I undervisningen indgår også hjælp til forberedelsen af et praktikforløb og projekt. Projektets vigtigste målgruppe er unge, der er arbejdsløse eller NEET, hvilket betyder, at de hverken er under almindelig uddannelse, i beskæftigelse eller går på en erhvervsuddannelse. Projektets resultater kan anvendes i undervisningsforløb med fokus på udvikling af almenmenneskelige kompetencer eller soft skills for personer, som er udelukket fra arbejdsmarkedet. Projektets metoder og værktøjer kan også tilpasses og anvendes i andre sammenhænge.

En af projektets outputs er en håndbog, der indeholder en beskrivelse af de metoder og værktøjer, der er udviklet i projektet. Denne håndbog vil blive udviklet for at hjælpe underviserne med at genbruge og tilpasse GBL-materialer og indhold.

Den største udfordring for vores arbejde har været inddragelsen af undervisere. Blandt de vigtigste spørgsmål var:

• at underviserne får tilstrækkelig tid til at udvikle det pædagogiske indhold, • at få underviserne til at tilpasse eller ændre deres undervisningspraksis for at kunne anvende GBL-værktøjer og -metoder.

GBL kan…
gøre det lettere at inddrage den nævnte målgruppe, idet GBL ifølge neurovidenskaben kombinerer de fire søjler i læringsprocessen, som handler om: at være opmærksom, at være engageret, for at få øjeblikkelig feedback og at konsolidere gennem gentagelse af erfaringer.

GBL kan ikke…
frigøre dig fra nødvendigheden af at arbej-de med at udvikle grundlæggende viden.