GATE:VET læreplan: Hvordan kan man instruere lærere i at anvende game elements og -mechanics i erhvervsrettet undervisning (VET Teaching)?

Læreplanen er et output fra GATE:VET-projektet og har til formål at vejlede lærere i at integrere spil og spilelementer og skabe gamificerede læringsmiljøer på erhvervsuddannelser. Læseplanen giver lærerne et overblik over GBL og præsenterer grundlæggende begreber, praktiske eksempler og procedurer for gamification. Derudover kan lærerne…

GATE:VET App

Et af de vigtigste resultater af GATE:VET-projektet er vores GATE:VET-app, som er tilgængelig på iOS og Android samt i en webversion via WebGL. Webversionen af mobilappen gør det muligt for brugerne at arbejde på en større skærm, som gør gameplay og interaktion med indhold nemmere….

GATE:VET Projektpartnere

Akademie für Berufliche Bildung (AFBB, Academy for Vocational Training) driver flere tyske erhvervsskoler i Dresden, Berlin og Köln. Skolernes forskellige kurser er kendetegnet ved høj kvalitet og anerkendte kvalifikationer, som er opnået gennem en anvendelsesorienteret praksis. AFBB har stor erfaring med gennemførelsen af EU-finansierede projekter,…