Akademie für Berufliche Bildung (AFBB, Academy for Vocational Training) driver flere tyske erhvervsskoler i Dresden, Berlin og Köln. Skolernes forskellige kurser er kendetegnet ved høj kvalitet og anerkendte kvalifikationer, som er opnået gennem en anvendelsesorienteret praksis. AFBB har stor erfaring med gennemførelsen af EU-finansierede projekter, og AFBB har som lead- og projektpartner opbygget ekspertise inden for oprettelse af koncepter til modernisering af undervisningen sammen med nationale og internationale partnere med stor succes. I den forbindelse spiller brugen og integrationen af digitale teknologier og digitale metoder en afgørende rolle, ikke kun for skolens generelle digitaliseringsstrategi, men også for integrationen af resultater og erfaringer fra projekter i denne sektor.

Madeleine Diab
Bettina North

Coventry University blev kåret som Modern University of the Year af Times og Sunday Times i 2014, 2015 og 2016 og er kendt for fremragende undervisning, forskning, virksomhedssamarbejde, innovation og entreprenørskab. Coventry University har lang erfaring med europæisk engagement, forskning og udvikling og er bredt anerkendt for sin store erfaring med EU Framework Programme aktiviteter (RP6, RP7, Horizon 2020). Coventry University er ligeledes anerkendt for sin erfaring inden for europæisk samarbejde og ledelse af partnerskaber og som partner i Leonardo, Erasmus, INTAS, Daphne, Socrates, INFO 2000, MLIS, Promise, Erasmus+ og EuropeAid-projekter. Coventry University har også stor erfaring med game-based learning og undervisning med fokus på design og udvikling af serious games, kortlægning af læringsprocesser i spilmekanik og anvendelse af tilhørende pædagogiske tilgange med henblik på at skabe balance mellem underholdning og læring i spilaktiviteter. Medfølgende ekspertise inden for udvikling af game-based learning og evaluering ved brug af spil-analyse, herunder både kvalitative og kvantitative evalueringsmetoder, indgår også i Coventry University’s store repertoire inden for måling og virkningen af spilbaseret intervention. Endelig designer, udvikler og evaluerer Coventry University spil med henblik på at forbedre undervisningen og styrke både de studerendes læring, digitale kompetencer og sociale inklusion på pædagogiske og meningsfulde måder.

Petros Lameras

Fachhochschule Dresden (FHD, University of Applied Sciences) blev etableret i 2010 og er et privat og statsligt autoriseret tysk universitet. For øjeblikket er der mere end 500 fuldtidsstuderende, som studerer på fjorten forskellige akkrediterede bachelor- og videreuddannelser: Business administration, Logistics management, Turisme- og event management, Grafisk design, Media informatics/ Media design, Digital education management, Nursing & health care management og Socialpædagogik og ledelse. I sin forskningsstrategi har FHD fokus på både samfundsmæssige udfordringer og mellemstore virksomheder som drivkraft bag en positiv social udvikling. FHD‘s forskning og erhvervsrettede projekter bidrager i høj grad til udviklingen af strukturelle forandringer i beskæftigelsesområdet og fokuserer på den livslange udvikling af individuel viden og kompetencer især rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Maik Arnold
Helge Fischer
Josefin Müller

Som pioner inden for digital undervisning igennem de sidste 10 år, har Manzalab arbejdet med at kombinere neuro-videnskab, gamification og nye teknologier med henblik på at udvikle og designe immersive løsninger som åbner for fordybelse og indlevelse. Takket være et tværfagligt team, som kombinerer kompetencer fra videospil, software udvikling, design management og UX/UI, har Manzalab med base i Paris og Aix en Provence været i stand til at levere mere end 200 projekter til kunder og partnere, herunder 17 R&D-projekter med fokus på uddannelse og distancesamarbejde i virtuelle miljøer.

Stéphanie Philippe
Valérie Radelet
Jazmin Zaraik

VUC Storstrøm er en selvejende institution og voksenuddannelsescenter under Undervisningsministeriet. VUC Storstrøm tilbyder kompetencegivende almen voksenuddannelse, videregående forberedelsesprøver, forberedende voksenuddannelse i grundkompetencer og flere specialuddannelser for lærende med særlige behov samt skræddersyede kurser for virksomheder. VUC Storstrøm er en hybridskole med digital læringsteknologi, som dækker Danmarks største geografiske område i voksenuddannelsessektoren. Gennem uddannelse ønsker VUC Storstrøm at styrke unge og voksnes aktive engagement i samfundet og deres muligheder for at forbedre deres eget liv. Vi vægter udvikling og internationalt samarbejde højt og tilbyder uddannelsesmæssige og faglige kompetencer af høj standard. VUC Storstrøm har stor erfaring med rollen som både partner og lead partner i internationale projekter, såsom EU-programmer, danske netværksprojekter, regionale udviklingsprojekter samt udvikling og implementering af Global Classroom, vores USDLA prisvindende hybride læringskoncept. Gennem projekter og aktiviteter som disse har VUC Storstrøm udviklet erfaring inden for digital facilitering af undervisning, seminarer og konferencer. Som en del af udviklingsstrategien på VUC Storstrøm arbejder vi med spil i undervisningen på flere niveauer fra grundkompetencer til højere forberedelses- eller gymnasieniveau. Vi har udviklet vores eget gamified learning management system, Global Academy, som vi bruger i både traditionelle skolemiljøer og i et virksomhedstræningsmiljø.

Maria Storm-Holm

Nicu Gane National College fra Fălticeni i Rumænien er et alment gymnasium grundlagt i 1870. På nuværende tidspunkt er der omkring 1200 studerende, der studerer inden for områderne: Informatik, hvoraf ca. 600 studerende går på den erhvervsrettede del af skolen, Naturvidenskab, Moderne Sprog og Samfundsvidenskab. CNNG er ECDL- (European Computer Driving Licence) akkrediteret og driver et lokalt CISCO akademi. Et strategisk mål i CNNG’s udviklingsplan er at forberede skolens kandidater på informationssamfundets krav, især i forbindelse med brugen af nye teknologier. CNNG har været involveret i flere Erasmus+ projekter som fx mobility- og strategiske partnerskabsprojekter.

Ioan Caulea
Florin Ilincăi