Referencer

[01] Arnab, S (2020), Game Science in Hybrid Learning Spaces, NY and Oxon: Routledge. [02] Almeida, F & Simoes, J (2019), The Role of Serious Games, Gamification and Industry 4.0 Tools in the Education 4.0 Paradigm, Contemporary Educational Technology, 10(2). [03] Ferguson, R et al….

Kend dine typer: Om at forbinde spil-typer og profiler med læringsstile i en game-baseret kontekst

af Hélena Gottschalk, Corinna Zimmermann Med udgangspunkt i undervisere, der er interesseret i at gamificere deres undervisning, har vi udviklet en gamifi-cation-tilgang, som kan understøtte undervisernes gennemførsel af spilbaserede læringsaktiviteter. Hvis man vil anvende spilelementer i en undervisning til at forbedre læringsoplevelse og motivation hos…

GATE:VET læreplan: Hvordan kan man instruere lærere i at anvende game elements og -mechanics i erhvervsrettet undervisning (VET Teaching)?

Læreplanen er et output fra GATE:VET-projektet og har til formål at vejlede lærere i at integrere spil og spilelementer og skabe gamificerede læringsmiljøer på erhvervsuddannelser. Læseplanen giver lærerne et overblik over GBL og præsenterer grundlæggende begreber, praktiske eksempler og procedurer for gamification. Derudover kan lærerne…

GBL i praksis: GBT-Project

Projektet Games in Basic Skills Teaching (GBT) er et Erasmus+ finansieret projekt, der har til formål at udforske brugen af analoge og digitale spil i undervisningen af elevers grundlæggende færdigheder (Basic Skills Training). Projektet introducerer spil i undervisningen for dette undervisningsniveau med det formål at…

VUC Storstrøm

af Maria Storm-Holm En hybrid og Gamificeret skole På VUC forsøger vi at indarbejde spilbaseret læring og undervisning som en naturlig del af vores læringsdesigns og undervisning. For at motivere og inspirere de kursister, der går på skolen, og for at hjælpe dem med at…

GATE:VET App

Et af de vigtigste resultater af GATE:VET-projektet er vores GATE:VET-app, som er tilgængelig på iOS og Android samt i en webversion via WebGL. Webversionen af mobilappen gør det muligt for brugerne at arbejde på en større skærm, som gør gameplay og interaktion med indhold nemmere….