af Maria Storm-Holm

En hybrid og Gamificeret skole

På VUC forsøger vi at indarbejde spilbaseret læring og undervisning som en naturlig del af vores læringsdesigns og undervisning. For at motivere og inspirere de kursister, der går på skolen, og for at hjælpe dem med at lykkes med deres uddannelse, inddrager vi både analoge og digitale spil i vores undervisning. Eksempler herpå kan være e-sport, VR og Active Floor. Derudover har vi på VUC Storstrøm etableret et nyt nordisk Center for Digital Voksenundervisning, som blandt flere anvendelsesmuligheder tilbyder kurser med deltagelse af udenlandske gæster, fx i forbindelse med Erasmus+ projekter. I takt med at vi har fået mere viden og erfaring med GBL, oplever vi, at det bliver mere og mere indlysende, hvor vigtigt det er at indarbejde spil i undervisning. Som underviser er det vigtigt at tænke over, hvordan man kan finde nye måder at definere succesfuld undervisning på, fx hvad angår det tab af kontrol, man kan opleve, når man overdrager styringen til eleverne, når de spiller, og man er nødt til at tro på, at de stadig lærer noget.

At indarbejde GBL som en naturlig del af undervisningen og i klasseværelset er afgørende, da det kan stimulere kursisternes fremmøde og motivere dem til at gå i skole og forbedre deres læringsresultater. For at ruste undervisere til denne opgave skal deres kompetencer konstant udvikles. Dette kan fx ske gennem deltagelse i strategiske nationale og internationale projekter og ved løbende at udvikle og anvende innovative læringsdesigns, som sikrer, at forskellige grupper af kursister kan understøttes.

GBL kan…
forbedre motivationen og hjælpe de svagere kursister med at gennemføre deres uddannel-se, hvilket kan styrke den sociale mobilitet.

GBL kan ikke…
erstatte underviseren.