af Hélena Gottschalk, Corinna Zimmermann

Med udgangspunkt i undervisere, der er interesseret i at gamificere deres undervisning, har vi udviklet en gamifi-cation-tilgang, som kan understøtte undervisernes gennemførsel af spilbaserede læringsaktiviteter.

Hvis man vil anvende spilelementer i en undervisning til at forbedre læringsoplevelse og motivation hos de studerende, skal man se nærmere på målgruppen og de respektive læringsstile og spillertyper, som den består af. Af bl.a. psykologiske årsager, har hver læringsstil særlige karakteristika, som vil påvirke udviklingen af individuelle læringstilgange. At forstå en studerendes læringsstil kan hjælpe med til at forbedre læringsprocessen, læringsoplevelsen og motivationen. Samtidig kan spil og spilelementer have forskellige effekter på de studerende og deres læringsadfærd. At kende til de forskellige spillertyper i en gruppe er derfor afgørende for at skabe en spilbaseret læringsoplevelse og øge læringsmotivationen. Da læringsstile såvel som spillertyper til dels har lignende egenskaber, er det undervisernes opgave at afgøre, hvilke spilelementer der kan bruges til at adressere de forskellige læringsstile[23].

I forbindelse med vores åbne online-course SpielWiese 4 (Playground for Game-Based Learning in the learning management system OPAL) har vi præsenteret et kursus i gamification, som leverer et overblik over, hvad undervisere bør overveje, når de anvender spilbaseret læring i deres undervisning. Kurset følger faserne fra Design Thinking-metoden og vi har tilføjet et faktablad for hver fase, som indeholder de vigtigste oplysninger, og som opdateres løbende. Dette materiale kan give undervisere en værdifuld indsigt i specifikke emner relateret til spilbaseret læring. Workshopkonceptet Parcours on Gamificationkan være et sted at starte, som kan hjælpe undervisere i gang med spilbaseret læring og derefter at omsætte sin viden om gamification til praksis. Da dette kursus ikke i sig selv understøtter udveksling af information eller assistance til at løse de problemer, der opstår som følge af anvendelse af kurset i praktisk undervisning, er vi begyndt at opbygge et community, som vi kalder edLUDO. Det har til formål at samle forskere og undervisere med henblik på at udveksle erfaringer. Vi håber på, at dette community kan blive en platform, hvor deltagerne kan dele hinandens spilbaserede læringsscenarier og hjælpe med at tilpasse dem til nye kontekster.

GBL kan…
styrke de studerendes motivationen, forbedre deres læringsoplevelser og understøtte fælles problemløsning.

GBL kan ikke…
anvendes som et universalredskab, da der er mange forskellige faktorer, som skal på plads at bruge spilbaseret læring i undervisning.