af Vincent Schiller

Hvordan kan en digital GBL-applikation til at lære programmering designes, så den er så brugervenlig, motiver-ende og ekspansiv som mulig?

ENC#YPTED blev udviklet med en bruger-centreret tilgang. Det viste sig at være yderst effektivt, da udfordringer i forhold til brugervenlighed blev fanget og forbedret interaktivt under udviklingen. Det blev konstateret, at spillet har et stort motiveringspotentiale, da test-brugerne i nogle tilfælde testede et niveau i spilet i over to timer på trods af, at udfordringerne egentligt var for store. Ikke desto mindre erklærede test-brugerne alligevel, at de hele tiden var motiverede og underholdt, hvorfor det må antages, at de befandt sig i flow. Som det er blevet demonstreret, er vidensoverførslen i prototypen ret langsom på grund af den lange spilletid med forholdsvis få emner, der indgår i prototypen. Denne balance mellem underholdning og vidensoverførsel peger på en af de største udfordringer ved implementeringen af et sådant pædagogisk spil. Men på grund af spillets høje motivationspotentiale kan det antages, at entry-barrieren er lettere at overvinde for begyndere udi programmering. Af denne grund kan spillet bruges i undervisning som en effektiv introduktion til det ofte frygtede emne, programmering.

For at analysere, hvordan et sådant læringsspil til programmering kan designes så brugervenligt og motiverende som muligt, undersøgte vi også lignende og allerede eksisterende spilkoncepter og underliggende neurologiske principper. Derudover gennemførte vi interviews med test-brugere flere gange i udviklingsprocessen for at forbedre applikationen yderligere på en brugercentreret måde. Test-brugerne blev også observeret, mens de spillede, og de blev derefter spurgt til deres brugeroplevelse. Fremtidig research er nødvendig for at bestemme og eventuelt optimere applikationens faktiske læringseffekt, bl.a. gennem en bredere anvendelse af systemet i forbindelse med standardiserede UX-tests med en større sample. For at opnå dette har vi allerede planlagt yderligere spilniveauer og forbedringer, som snart vil blive anvendt og evalueret af studerende i Game Design på Unity platformen ved the University of Applied Sciences Dresden (FHD).

GBL kan…
bidrage til lettere at overvinde entry-hurdles til et komplekst emne som programmering.

GBL kan ikke…
erstatte klassisk undervisning. I stedet kan GBL bruges som et supplement til at introducere vanskelige emner på en undersøgende måde.