af Anna Seidel, Franziska Weidle, Claudia Börner

Hvordan kan de studerende blive begejstrede for teknik, og hvordan kan blivende læring faciliteres ved hjælp af spil?

Vores projekt startede i 2018 med spørgsmålet om, hvordan studerende kan forberedes og gøres klar til ingeniørstudiets indhold? Som særlige udfordringer hos de nye studerende identificerede vi gennem et spørgeskema, som blev udfyldt at 150 ingeniørstuderende, en mangel på fantasi og evne til at variere løsningsmuligheder. Der er en stor arbejdsmængde inden for ingeniørmekanikken, som er et grundlæggende område inden for ingeniørvidenskab. Derudover er den høje grad af abstraktion i ingeniørstudiets indhold og den til tider vanskelige overgang fra skole til universitetsundervisning er også noget, som kan konstateres ud fra litteraturen. Spilbaseret læring (GBL) er særligt velegnet til at tackle disse udfordringer, fordi GBL kombinerer elementer som visualisering af sammenhænge, relevante og praktiske opgaver, mikrolæring og praksis, skabelse af gode læringsoplevelser, social læring og belønninger.

*Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond (ESF) og delstaten Brandenburg via ministeriet for vi-denskab, forskning og kultur i delstaten Brandenburg.

I hver udviklingsfase gennemførte vi interviews, spørgeskemaundersøgelser og play-testing med målgruppen for at sikre et godt match mellem læringsspillet og de studerendes behov. Da vi skabte spillet, lod vi os inspirere af videnskabelige teorier som Input-Proces-Output modellen[20] og Foundations of GBL[21]. Undervisere kan anvende GBL-elementer i deres læringsforberedelse og opfølgning eller i lektionerne. I re:construction poster vi også læringsvideoerne separat på YouTube og uploader alt andet materiale på vores Moodle-læringsplatform, så læringsindholdet også kan anvendes i andre sammenhænge. For at få underviserne engageret i læringsspillet, går vi aktivt ind i public relations, deltager i konferencer og opretholder en livlig udveksling med vores to partner-skoler og et netværk af universitetsundervisere. Vi er i øjeblikket ved at færdiggøre projektet og tester og forbedrer derfor nu kun indholdsrelaterede fejl og spillets brugervenlighed. Fra november 2021 vil re:construction blive en del af vores Teach&Play projekt, som vil fokusere på, hvordan spillet kan integreres i formelle undervisnings- og læringssammenhænge og på, hvordan underviserne kan understøttes yderligere med materialer og indhold, som de kan bruge i deres lektioner.

GBL kan…
remme individuel og tid og sted-uaf-hængig læring og motivation for et emne, som er tilpasset målgruppens behov.

GBL kan ikke…
anvendes succesfuldt uden at tilpasning til mål-gruppens behov eller uden at reflektere over den i en situeret undervisnings- og læringskon-tekst på en sammenhængende måde.