Kend dine typer: Om at forbinde spil-typer og profiler med læringsstile i en game-baseret kontekst

af Hélena Gottschalk, Corinna Zimmermann Med udgangspunkt i undervisere, der er interesseret i at gamificere deres undervisning, har vi udviklet en gamifi-cation-tilgang, som kan understøtte undervisernes gennemførsel af spilbaserede læringsaktiviteter. Hvis man vil anvende spilelementer i en undervisning til at forbedre læringsoplevelse og motivation hos…

VUC Storstrøm

af Maria Storm-Holm En hybrid og Gamificeret skole På VUC forsøger vi at indarbejde spilbaseret læring og undervisning som en naturlig del af vores læringsdesigns og undervisning. For at motivere og inspirere de kursister, der går på skolen, og for at hjælpe dem med at…

Narrativt design i Educational Games

af Theresia Zimmermann I hvilket omfang kan (interaktiv) storytelling bidrage til en fordybende og immersive læringsoplevelse? Narrativer åbner mulighed for at formidle tilsigtede budskaber. For at sikre at fortællerens budskab forstås af alle i spillet, kan en lineær fortællestruktur være den bedste løsning. Narrative strukturer,…