af Theresia Zimmermann

I hvilket omfang kan (interaktiv) storytelling bidrage til en fordybende og immersive læringsoplevelse?

Narrativer åbner mulighed for at formidle tilsigtede budskaber. For at sikre at fortællerens budskab forstås af alle i spillet, kan en lineær fortællestruktur være den bedste løsning. Narrative strukturer, som er interaktive eller adaptive, åbner imidlertid for at fortællingen skræddersys til den enkelte spiller. Indarbejdede detaljer bør altid være relevante for selve spilkonteksten og spillets målgruppe. Storytelling kan også anvendes som en metode, der kan give de studerende mulighed for at udforske deres egne fortællinger. Deres egne interaktive historier kan skabes ved hjælp af open source-software som Twine. Game-based learning kan bruges til at opleve scenarier, der ikke ville være mulige i det konventionelle klasseværelsesmiljø. Studerende kan afprøve forskellige handlingsforløb i rollen som fiktive figurer og opleve konsekvenserne af disse beslutninger i en simuleret verden. For at hjælpe lærere med at udvikle en bevidsthed i forhold til anvendelsen af spil-baseret læring i deres egen praksis, kan man organisere regelmæssige events eller workshops, hvor lærerne får mulighed for selv at afprøve spil og applikationer.

GBL kan…
understøtte fordybende eller immer-sive læringsoplevelser.

GBL kan ikke…
en erstatning for at lære manuelle opgaver på en tilfredsstillende måde. Spilbaseret læring kan dog anvendes til at afprøve farefulde ma-nuelle opgaver i et sikkert virtuelt spilmiljø.