af Marius Brade

Min største overraskelse i mit arbejde med dette emne har været, at de studerende ikke indser, at når de arbejder med at skabe og udvikle spil, bliver de også rigtigt dygtige til designe en hvilken som helst softwareløsning. Dette bliver undervisere nødt til at overveje og reflektere mere over.

Brug af spil i undervisning om softwareudvikling kan have flere fordele. Selvom udvikling af spil kan være en udfordrende opgave, er studerendes motivation for at udvikle spil ofte meget høj. Endvidere har spillere også ofte meget høje forventninger, når de spiller et spil i forhold til fx at opnå en flowtilstand. Men at gøre det muligt for spillerne at opnå en sådan flowtilstand kan medføre en masse afprøvning i spil-udviklingsprocessen. Her kan en brugercentreret designproces være en effektiv måde at finde frem til, om en specifik design option i sidste ende også vil føre frem til et godt spil? Men fordi en sådan brugercentreret tilgang også vil føre til vellykkede softwareløsninger i det hele taget, lærer de studerende gennem en sådan undervisningstilgang ikke bare alle de nødvendige metoder og færdigheder til at udvikle spil, men også til softwareudvikling generelt – og det endda på en særligt motiverende måde.

I min undervisning har jeg anvendt følgende metoder: Jeg har bedt de studerende komme med idéer til spil, som de derefter skal præsentere for deres jævnaldrende. På den måde har grupper af studerende kunnet identificere fælles erfaringer, når de har skullet opbygge deres teams. Derefter har disse teams skullet arbejde med spildesignprocessen i to uger. Efterfølgende har vi indbudt en skoleklasse til at give feedback og afprøve de første dele af spillet. Denne proces er så blevet gentaget hen over hele semesteret. Den største udfordring i denne sammenhæng har været, at de studerende ikke har syntes, at deres idéer var klar til at blive afprøvet, og at de hele tiden har villet arbejde mere på deres løsning, inden de har været klar til at vise den til andre.

GBL kan…
understøtte læring af brugercentrerede designprocesser og styrke de studeren-des motivation i at afprøve spil på et tid-ligt stadium af udviklingsprocessen.

GBL kan ikke…
skyde genvej i forhold til de kognitive aspekter af læringsprocessen.