Hovedformålet med Erasmus+ projektet GATE:VET er at udvide erhvervsrettede skolers metodiske repertoire ved at inddrage uddannelsesspil i undervisningen og øge bevidstheden om GBL. Gamification af undervisningens indhold og de underliggende begreber kan bidrage til at forbedre elevernes læringsudbytte. Denne forbedring af læringsoplevelsen stimulerer elevernes positive følelser, hvilket igen har en gavnlig effekt på læringsprocessen. Til dette formål leverer projektets wiki og apps en række undervisningsmaterialer, som kan hjælpe med at udvikle gamificerede undervisningsmiljøer. Disse platforme kan desuden bruges til at udforske den teoretiske baggrund for GBL-relaterede begreber og termer. Projektet har også udviklet en læreplan (Curriculum) til uddannelse af lærere. Denne lærerplan instruerer lærerne i, hvordan de bedst kan anvende de ressourcer og platforme, som projektet stiller til rådighed således, at de kan fungere som fyrtårne i deres respektive institutioner. Dertil har en Train-the-Trainer-aktivitet til uddannelse af lærere fra de skoler, der deltager i projektet, også indgået i projektet. Som en del af projektet blev der afholdt en international konference for projektkoordinatorer, AFBB, i juni 2021: European Gamification in Education Conference. Denne virtuelle begivenhed fandt sted i gather.town, hvor den åbnede for udveksling af erfaringer mellem undervisere og forskere, som er interesseret i GBL. Her bidrog flere oplægsholderne også med viden, perspektiver og erfaringer med GBL‘s teori og/eller praksis som indhold til herværende håndbog. Til sidst blev denne håndbog produceret og udviklet til offentliggørelse i både trykt og digitalt format med henblik på at præsentere projektets research og hovedresultater.

T

GBL kan…
fungere som et stimulerende og aktiverende element, som specifikt kan målrettes mod styrkelse af tværgående faglige kompetencer i erhvervsuddannelser, gennem fx teamwork.

GBL kan ikke… være et alternativ til en velforberedt lektion, som tilpasses undervisningens formål, de lærendes forudsætninger og det miljø, hvor den anvendes.