Sylvester Arnab | Coventry University
Playfulness, hybrid læring og game-based pædagogik


Det Forenede Kongerige | Leamington Spa

Min største interesse har altid været Experience design. Spil og gameplay giver indsigt i, hvordan engagerende og meningsfulde oplevelser kan designes. Især spilbaseret læring åbner mulighed for, at erfaringsmæssig og aktiv læring kan fremmes.
For øjeblikket er jeg professor i Game science. Her er min forskning rettet mod design, udvikling og praksis inden for leg og spilbaserede tilgange i forskellige sektorer, dog primært i uddannelse og erhvervsuddannelse.
Jeg er medstifter af det prisbelønnede GameChangers projekt, som fokuserer på at fremme en mere holistisk og empatisk tilgang til samskabelse, tilpasning og tilblivelse af legende og spilbaseret læring. Jeg leder også to internationale projekter i Sydøstasien, hvor vi undersøger virkningen af leg og spilbaseret læring inden for STEM-uddannelserne samt i udviklingen af social modstandsdygtighed.
Vi har for nylig foreslået en ramme for design, refleksion og kortlægning af forskellige aspekter, der kan fremme
vores forståelse af, hvilke legende egenskaber, der kan hjælpe med at udvikle kompetencer og
evner, herunder trivsel, som kan øge den sociale modstandsdygtighed.


Maik Arnold | Fachhochschule Dresden
GATE:VET projekt team


Tyskland | Dresden

Game based learning hjælper med at igangsætte kreativ tænkning. Det giver eleverne et sikkert miljø hvor de kan lære af deres fejl og udvikle sociale, kognitive og adfærdsmæssige færdigheder. Mine forskningsinteresser omfatter blandt andet studier af undervisning og læring, didaktiske anvendelser af spilbaseret læring, læring i VR/AR-miljøer samt digital uddannelsesledelse. I øjeblikket arbejder jeg på et interaktivt rollespil, som kan styrke deltagernes sociale og interkulturelle kompetencer i det hybride klasseværelse.Claudia Börner, Anna Seidel, Franziska Weidle | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Re:construction – En motiverende og vellykket start på et ingeniørstudie


Tyskland | Cottbus


For os er Game Based Learning interessant som et anvendelsesområde for undervisning og pædagogisk psykologi og mediedidaktik. Her skal forskellige teoretiske begreber knyttes til hinanden og omsættes til praksis. Dette giver komplekse, men også meget interessante strukturer, der kan initiere ny indsigt i spiludvikling og Game Based Learning, som er baseret på både formative og summative evalueringer. I øjeblikket arbejder vi på færdiggørelsen af nogle læringsvideoer, som kan tilføre et ekstra element i et spil. Her er en stor del af vores arbejde i øjeblikket fokuseret på fejlfinding, analyse og korrektion. For at sikre en afbrydelsesfri spiloplevelse arbejder vi også på passende vejledning og hjælp, som spillerne kan falde tilbage på i nye og udfordrende situationer.

Marius Brade | Fachhochschule Dresden
Brug af spil i undervisning om softwareudvikling


Tyskland | Dresden

Jeg har altid fundet det interessant, hvordan vi lærer og oplever nye aspekter ved bare at lege med ting. Mine faglige og forskningsmæssige interesser ligger derfor i at finde metoder til at forbinde menneskers legende natur med problemløsning inden for mange forskellige områder. I øjeblikket udvikler vi vores New Work Design Lab, som fokuserer på anvendt forskning i krydsfeltet mellem spildesign, UX-design og kognitiv ergonomi, og vi understøtter hele processen lige fra koncept til realisering. Et af vores projekter er DD-REGIOplus, som fokuserer på at øge bevidstheden om UX design, Gamification og prototyper til nystartede virksomheder med henblik på at gøre produkterne mere kundeorienterede. Et andet aktuelt projekt er at støtte ingeniørvirksomheder i at uddanne deres medarbejdere på jobbet gennem VR / AR-uddannelsesverdener.Madeleine Diab | Akademie für berufliche Bildung
GATE:VET projekt team


Tyskland | Dresden

Fordi jeg selv er lidenskabeligt engageret i bræt- og videospil, har jeg også altid været fascineret af, hvordan spil og spillignende scenarier kan hjælpe folk med at åbne op og blive involveret i at lære. I mit tidligere arbejde med at træne studerendes tværkulturelle kompetence har jeg derfor også anvendt spilelementer til at målrette de studerendes affektive og adfærdsmæssige sider for at styrke deres kompetencer med henblik på at håndtere uventede eller ukendte scenarier. Som fortaler for at eksperimentere med nye metoder og undervisningsstile og støtte lærerne i gennemførslen af disse, ligger min største faglige interesse derfor også i at overføre forskning til faktisk undervisningspraksis. I mit arbejde som projektkoordinator er jeg i øjeblikket involveret i flere projekter, der beskæftiger sig med gamification, digitale læringsmiljøer (VR) og læseplansdesigns.Helge Fischer | Fachhochschule Dresden
Værktøjer vs. kultur. Om forholdet mellem Playfulness og Gamification i uddannelse | GATE:VET projekt team


Tyskland | Dresden

Jeg har studeret Media Studies og strategisk Business Management og har en ph.d. fra TU Dresden og Bergens Universitet. Jeg er nu forskningsmedarbejder ved Center for Open Digital Innovation and Participation (CODIP) ved TU Dresden. Jeg er ligeledes professor i Business Administration ved International University. Jeg har været involveret i forskellige projekter med digital spilbaseret læring og Corporate Gamification, hvor jeg bl.a. har undersøgt spils potentialer i erhvervsliv og uddannelse. Jeg er særlig interesseret i de kulturelle og organisatoriske aspekter af spil, da jeg mener, at spil skaber social praksis, som åbner for et stort potentiale hos virksomheder især i digitaliseringens tidsalder, som er præget af stigende usikkerhed og dynamik.Aurélie Gimbert | Campus des Métiers et des Qualifications
Mario Horvat | Créativ

Cité Apprentie – en indlejret, innovativ og numerisk erfaring


Frankrig | Dijon


Grunden til, at vi på Campus des Métiers et des Qualifications er interesseret i pædagogisk innovation med Game Based Learning er, at vores hovedformål er at fremme ændringer af uddannelsesindholdet for at forbedre de færdigheder, der svarer til grunduddannelse og erhvervsuddannelse samt de lokale virksomheders behov inden for agroindustri og turisme. Vi fortsætter derfor arbejdet med at udvikle spil og værktøjer med teknologier som virtual reality i hotel- og restaurationsbranchens uddannelser.

Hélena Gottschalk, Corinna Zimmermann | Technische Universität Dresden
Kend dine typer: Om at forbinde spil-typer og profiler med læringsstile i en Game-baseret kontekst


Tyskland | Dresden


Vi har været interesseret i spilbaseret læring, siden vi begyndte at arbejde sammen i projekter. Vi blev begge interesseret i spilbaseret læring, fordi det at spille er det første, man gør som barn. Men denne metode glemmer man, når man konstant udsættes for konventionel undervisning. Genaktivering af disse barndomsoplevelser kan imidlertid have en positiv indvirkning på nogle elevers læringsoplevelse. Derfor er det vigtigt at se nærmere på lærernes tankegang og støtte dem i deres hverdag ved hjælp af spilbaseret læring. Hélenas forskningsinteresser omfatter spilbaseret læring samt gamification i de videregående uddannelser. Hélenas faglige interesse er at designe spilbaserede læringsworkshops. Corinna er interesseret i lærernes tankegang, som fx: hvad skal lærerne tænke på, før de starter med spilbaseret læring, og hvilke færdigheder har de brug for? Vi arbejder i øjeblikket sammen om en undersøgelse af en gamified Study Navigator med første-års studerende på TU Dresden og desforuden på udvikling af et online edLUDO community inden for digital kultur, leg og læring.

Matthias Heinz | Technische Universität Dresden
Gamifications horisont og mørke sider


Tyskland | Dresden

Det som har gjort mig interesseret i spilbaseret læring er min løbende oplevelse af den merværdi, som gamificerede situationer i vores hverdag kan tilføre til læringsprocesser samt den kraft, som spilelementer kan have, fx når verdens næststørste økonomi har planer om at indføre et landsdækkende socialt kreditsystem. Mine forskningsinteresser er e-learning/blended-learning trends inden for især gamification/game-based learning i videregående uddannelser.I øjeblikket arbejder jeg på en undersøgelse af et gamificeret bistandssystem og en analyse af risici og gamifications utilsigtede bivirkninger.Petros Lameras | Coventry University
Udvikling af et Game-Based Learning Hub for at styrke undervisning og læring: Overvejelser over design, konstellationer og indtryk i en undervisers perspektiv | GATE:VET projekt team


Det Forenede Kongerige | Coventry

Mine forskningsinteresser spænder over områderne almen forskning, spil-videnskab og kunstig intelligens i uddannelse (AIED). Jeg er desuden optaget af at undersøge, hvordan læring og undervisning i Science Technology, Engineering and Mathematics (STEM) kan forbedres ved brug af spil og AI. Gennem anvendt digital læringsforskning og in-game learning analytics videreudvikles undervisnings- og læringsaspekter i forbindelse med måling, visualisering og analyse af data om elevernes dybere læringsoplevelser. Desuden videreudvikles ud-forskning af målinger og indikatorer for sporing og overvågning af lærernes måder at vejlede de studerende på, samt muligheder for at forbedre vurderinger i spillet gennem anvendelse af Teaching analytics. Jeg har arbejdet som forsker i europæiske og nationale samarbejdsprojekter inden for forskning og innovation, hvor jeg har udforsket brugen af teknologi i under-visning samt integration af spil og digitalt indhold til udvikling af autentiske og meningsfulde undervisnings- og læringsoplevelser. Jeg har været engageret i at støtte og vejlede lærere i at designe, beskrive, indfange og formidle deres undervisningsidéer ved at udvikle og evaluere spil i læreruddannelsens naturfag gennem brug af undersøgelsesbaseret læring til at forbedre elevernes videnskabelige undersøgelsesprocesser.Josefin Müller | Fachhochschule Dresden
GATE:VET projekt team


Tyskland | Dresden

Jeg har elsket at spille analoge eller digitale spil, siden jeg var barn, og spil er stadig en del af min hverdag. Således har jeg altid været fascineret af den effekt, spil har på mennesker samt den entusiasme, de genererer. Spil og legende applikationer kan især bruges inden for uddannelse til at formidle viden, til at øge de studerendes motivation og dermed til at støtte aktivt engagement i forhold til indhold og læringsprocesser. Mine forskningsinteresser spænder vidt, herunder emner som organisationsudvikling, digital undervisning og læring, pædagogisk innovation og spilbaseret læring. Jeg er i øjeblikket involveret i flere Erasmus+ projekter, der beskæftiger sig med udvikling af læseplaner, inddragelse af spilbaseret læring i turisme.Steve Nebel | Technische Universität Chemnitz
Nyeste indsigter og fremtidige udviklingsmuligheder i GBL- forskning


Tyskland | Chemnitz

Jeg beskæftiger mig med design af digitale læringsmidler fra et overvejende psykologisk perspektiv. Her spænder mine emner fra Game Based Learning, VR/AR og multimediemateriale til 360° læringsvideoer. I det felt er digitale uddannelsesspil langt det mest komplekse og u-udforskede læringsmedium. Jeg forsøger derfor i øjeblikket at identificere læringsrelevante psykologiske processer i grundlæggende spilmekanik. Målet er at finde frem til parametre, som disse mekanikker kan anvendes til at understøtte læringsprocesser optimalt med. På samme måde som det er umuligt at forudsige, hvordan læringsspil vil udvikle sig i fremtiden, er det imidlertid også umuligt at forudsige, hvordan videospil vil se ud. Dette stimulerer den særlige attraktion og udfordring, som der er ved konstant at finde nye måder at formidle læringsindhold på gennem optimale principper for Game Based Learning.Bettina North | Akademie für berufliche Bildung
GATE:VET projekt team


Tyskland | Dresden

Mange års erfaring inden for videregående uddannelse har vist mig, at spil ikke kun er egnede til at motivere yngre elever. Jeg har derfor altid forsøgt at integrere små elementer af spil i mine lektioner med henblik på at skabe en god stemning og for at trænge dybere ind i, hvad der ofte kan være ganske komplekse problemstillinger. Mine interesser er vidtrækkende, men jeg har altid haft et særligt fokus på oversættelsesprocesser – både hvad angår en helt bogstavelig oversættelse fra et sprog til et andet, eller en kulturel oversættelse, eller det at omsætte teori til praksis inklusive overførsel af viden til studerende. På den måde kan spil være et vidunderligt „sprog“ til overførsel af viden, hvor erhvervelsen af viden endda nogle gange nærmest bliver en sideeffekt. Jeg arbejder i øjeblikket inden for erhvervsuddannelse og er involveret i flere europæiske projekter, som alle har til formål at tilpasse undervisningsprocesser og indhold til vores verdens meget forskellige udfordringer.Stéphanie Philippe | Manzalab
Mobile games som støtte til digital design studerende | GATE:VET projekt team


Frankrig | Paris

Jeg har arbejdet i den akademiske verden i en periode og har en doktorgrad i biotech therapy. Efterfølgende har jeg haft mulighed for at arbejde i flere nystartede virksomheder og et konsulentfirma med samarbejde på europæisk plan. Her har jeg koordineret internationale offentlige og private partnerskaber omkring serious games, multimodalitet og forskellige applikationer inden for innovative teknologier.Valérie Radelet | Manzalab
Mobile games som støtte til digital design studerende | GATE:VET projekt team


Frankrig | Paris

Med en kandidatgrad fra ESC Rennes og en MBA fra Wake Forest University – Babcock Graduate School of Management (USA), har jeg arbejdet i 15 år på Ubisoft Entertainment først som projektleder indenfor videospilsudvikling og derefter som leder af afdelingen for Udvikling af uddannelsesindhold hos forlaget. Her har jeg igangsat mange forskellige projekter i alle former for medier. I 2011 blev jeg ansat som projektleder hos Manzalab, som en af de første medarbejdere. Nu er jeg direktør for Customer Relations.

Cornelia Schade | Technische Universität Dresden
Sådan udvikler man en adaptiv læringssti til Serious Game spillet E.F.A.


Tyskland | Dresden

Jeg er forskningsmedarbejder ved Center for Open Digital Innovation and Participation (CODIP) ved Technische Universität Dresden. Mit forskningsfokus er mediedidaktik, spilbaseret læring og serious games. Jeg brænder for at følge den kreative udviklingsproces af digitale spilbaserede læringsapplikationer helt fra den oprindelige spilidé til den færdige prototype. Jeg inkluderer jævnligt metoder som papirprototyping eller Lego Serious Play. Min lidenskab startede med co-udvikling af et lille virksomhedsspil om projektledelse for studerende samtidigt med, at jeg var studentermedhjælper. Men også under arbejdet på CODIP har forbindelsen til spilbaseret læring altid været til stede. Jeg udvikler for øjeblikket et spilkoncept, der lærer ledere om arbejdsmiljø og sikkerhed på en legende måde (projekt E.F.A.). Ud over proceduren for udvikling af adaptive læringsmiljøer undersøger jeg også udviklingsprocessen for digitale læringsspil, og hvordan denne kan ledsages af kreative metoder i form af human-centered designs.Vincent Schiller | Fachhochschule Dresden
ENC#YPTED: Et pædagogisk spil til programmering på Unity platformen


Tyskland | Dresden

Jeg havde min første kontakt med Game Based Learning under mine medieinformatik- og designstudier, hvor vi brugte spillet SQL Island til at forstå databaseforespørgsler. På grund af spillets underholdende læringsoplevelse forblev det i mit sind, og jeg besluttede derfor at udvikle en Game Based Learning applikation som en del af min bacheloropgave. Dette hjalp mig efterfølgende meget, da jeg selv begyndte at programmere. Mine vigtigste forskningsinteresser i dag er stadig nem onboarding af studerende til programmeringssprog / værktøjer samt forbedring af brugeroplevelsen i multi-user scenarier i mixed reality (VR &AR) verdener. På FHD’s New Work Design Lab arbejder vi i øjeblikket på et sandkasselignende udviklingssæt, som kan bruges til at skabe fler-bruger-scenarier i VR inden for meget kort tid. Dette bruges både af studerende til at udvikle spil men også som en træningsapp til at udforske komplekse årsagssammenhænge i industrielle maskiner i vores nuværende forskningsprojekter.Maria Storm-Holm | VUC Storstrøm
VUC Storstrøm – En hybrid og Gamificeret skole | GATE:VET projekt team


Danmark | Nykøping Falster

Som læringskonsulent og projektleder, og efter at have arbejdet som lærer i 16 år, finder jeg det interessant og afgørende at udvikle og forbedre vores pædagogiske og didaktiske praksis med det formål at forbedre elevernes læringsresultater. I øjeblikket er jeg involveret i ERASMUS+ projekterne GATE:VET samt i projektet GBT (Games in Basic Skills Teaching). Jeg leder også et O&SR (Onboarding and Student Retention) Erasmus+ projekt og er i gang med at udvikle vores hybride skole på VUC Storstrøm.Yann Tambellini | Creasup Digital
Mobile games som støtte til digital design studerende


Frankrig | Tonnerre

Jeg startede hurtigt min karriere i videospil-industrien som 3d-artist i virksomheden 4x Technology, efter at jeg dimitterede fra Rubika Supinfocom i 2001. Allerede tilbage i slutningen af 2002 var jeg medstifter af videospilstudiet Kylotonn i Paris, hvor jeg havde ansættelser som produktionsdirektør og kreativ direktør. Mens jeg arbejdede på mere end 30 pc- og konsoltitler inden for en lang række forskellige spil-stilarter, blev jeg interesseret i uddannelse, da der var store rekrutteringsudfordringer, og jeg begyndte derfor at samarbejde med prestigefyldte institutioner og universiteter. I 2012 flyttede jeg til Kina og arbejdede primært for Disney på flere mobilspil. Fem år senere kom jeg tilbage til Frankrig, hvor jeg sluttede mig til Manzalab, som er et firma med speciale i Serious Game og Virtual Reality. Her overtog jeg ansvaret for virksomhedens produktion-teams. Samtidig startede jeg CRÉASUP Digital med støtte fra de offentlige myndigheder. Jeg anser spil for værende et centralt element for skoler, både som emne og læringsmetode.Jazmin Zaraik | Manzalab
GATE:VET projekt team


Frankrig | Paris

Efter at have dedikeret mig fuldt ud til min passion for film, og efter at have færdiggjort en Bachelor of Art i Cinema, fortsatte jeg min uddannelse med en kandidatgrad i Production Management. Efter forskellige jobs og erfaringer inden for film og animation, arbejder jeg nu med at koordinere internationale projekter i Serious Games og uddannelsesapplikationer hos Manzalab.Theresia Zimmermann | Technische Universität Dresden
Narrativt design i Educational Games


Tyskland | Dresden

Min interesse for Game Based learning startede, da jeg tog min kandidatgrad i børne- og ungdomsmediestudier. Som en del af mit speciale udviklede jeg til sidst et pædagogisk spil for børn med det formål at oplyse om skovfældning i Amazonas regnskov. I øjeblikket er jeg interesseret i forskningsfeltet interaktiv story-telling, især i forbindelse med location-based-narration og fortælling.