Forfatterbiografier

Sylvester Arnab | Coventry UniversityPlayfulness, hybrid læring og game-based pædagogik Det Forenede Kongerige | Leamington Spa Min største interesse har altid været Experience design. Spil og gameplay giver indsigt i, hvordan engagerende og meningsfulde oplevelser kan designes. Især spilbaseret læring åbner mulighed for, at erfaringsmæssig…

Udvikling af et Game-Based Learning Hub for at styrke undervisning og læring: Overvejelser over design, konstellationer og indtryk i en undervisers perspektiv

af Petros Lameras Hvad er undervisernes erfaringer med at bruge GBL, og hvordan påvirker undervisernes erfaringer deres praksis? Hovedkonklusionerne i vores undersøgelse var, at undervisernes opfattelse af GBL strakte sig fra en metode til overførsel af viden til de studerendes hukommelse, eller en måde at…

GATE:VET Projektpartnere

Akademie für Berufliche Bildung (AFBB, Academy for Vocational Training) driver flere tyske erhvervsskoler i Dresden, Berlin og Köln. Skolernes forskellige kurser er kendetegnet ved høj kvalitet og anerkendte kvalifikationer, som er opnået gennem en anvendelsesorienteret praksis. AFBB har stor erfaring med gennemførelsen af EU-finansierede projekter,…