Narrativt design i Educational Games

af Theresia Zimmermann I hvilket omfang kan (interaktiv) storytelling bidrage til en fordybende og immersive læringsoplevelse? Narrativer åbner mulighed for at formidle tilsigtede budskaber. For at sikre at fortællerens budskab forstås af alle i spillet, kan en lineær fortællestruktur være den bedste løsning. Narrative strukturer,…

Gamifications horisont og mørke sider

af Matthias Heinz Overraskende nok er de foranstaltninger, der er tættest forbundet med negative effekter i spilbaseret undervis-ning også dem, der anvendes mest: Leaderboards, Badges og Point. Spilelementer som disse, der er beregnet til at motivere, kan i praksis virke demotiverende. Brug af spilelementer kan…